Allmännyttan ser nyttan i täta kanaler

Nyligen blev vi klara med att täta kanaler i en fastighet åt allmännyttan. Det intressanta med detta projekt var att det i lägenheterna installerades tryckande ftx-aggregat istället för den vanligare lösningen med ett gemensamt aggregat på vinden.

Vid installation av tryckande fläktar är det väldigt viktigt att avluftskanalen är tät så att det inte läcker ut luft på vägen upp genom huset.  En läckande avluftskanal kan skada huset genom att trycka in fukt i byggnadsstommen. Dessutom är de stor risk att matos eller andra dofter sprids till andra lägenheter.

Ventilflex som var valet av material för tätningen håller täthetsklass d, vilket med råge uppfyller kraven. Om det råkat gå någon förbi innebär täthetsklass d ett läckage på mindre än 0,05 liter per sekund och kvadratmeter.

Lösningen med så kallade ”kryddhylleaggregat” är något som blir allt vanligare och det är en bra lösning om det inte finns plats på en vind för att bygga ett helt fläktrum. Moderna aggregat av denna typ har mycket hög effektivitet. Återvinningen innebär en besparing för fastighetsägaren genom att den minskar kostnaden för uppvärmning av huset.