Mer än 30 länder!

FuranFlex och VentilFlex installeras på allt fler platser, bland annat i New York, USA. Fastighetsägaren får en lösning med samma slutresultat som installation av nya ventilationskanaler. Den stora skillnaden ligger i att kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex innebär en avsevärt lägre kostnad.

Täta och otäta kanaler

Se vår kalkyl över driftskostnaden för täta och otäta ventilationskanaler. Flera typfastigheter med olika antal portar, lägenheter och stammar ingår i jämförelsen. Kontakta oss för fler räkneexempel och ytterligare information! Jämförelse i driftskostnad (klicka på länkarna nedan för att se kalkylen) Fastigheter med… Läs mer