FuranFlex & VentilFlex

DSC_0325

Vi tätar kanalerna med FuranFlex och VentilFlex

FuranFlex och VentilFlex är infodringsmaterial av komposit som installeras i fastighetens befintliga ventilationskanaler. Våra installatörer är certifierade att arbeta med dessa infodringsmaterial.

En beprövad produkt

Redan 1998 började FuranFlex användas för ventilation på den svenska marknaden. Sedan dess har över 300 000 meter FuranFlex och VentilFlex installerats i svenska hus. I hela världen handlar det om mer än 5 miljoner meter som installerats. Materialgarantin är 25 år, och livslängden har i tester bestämts vara mer än 100 år. VentilFlex och FuranFlex har alla godkännanden och våra maskiner är CE-märkta. Du kan läsa mer om olika godkännanden längre ned på sidan.

Se filmen som visar hur installationen går till!

Många positiva effekter

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex har många positiva effekter på boendemiljön och fastighetsekonomin:

  • Bättre luft i lägenheterna, mindre föroreningar
  • Minskad radonhalt
  • Mindre buller från fläktar
  • Ökat välbefinnande hos de boende
  • Minskade energikostnader
  • Ökad lönsamhet för fastighetsägare
  • Bättre ekonomi för bostadsrättsföreningar

FuranFlex eller VentilFlex, vad ska jag välja?

Det började med FuranFlex och sedan 2014 installerar vi även VentilFlex, som specialutvecklats för kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler. VentilFlex erbjuds upp till dimensionen 300 mm. Vid större dimensioner, upp till 1000 mm, tillhandahålls FuranFlex. FuranFlex är också typgodkänt för rökkanaler.

Smidig installation

FuranFlex och VentilFlex förs in i de nuvarande ventilationskanalerna. Infodringsmaterialen blåses upp med vattenånga så att de följer kanalens form. Sedan härdas materialet och resultatet blir en tät kanal med nästan helt bibehållen kanalarea. De boende kan bo kvar som vanligt. Vi börjar med en lägenhet på morgonen och blir klar samma eftermiddag.

Läs mer om installationen >

Relining för alla ventilationssystem

Infodringsmaterialen FuranFlex och VentilFlex är lika lämpliga för FTX-system och system med frånluftsvärmepumpar som för mekanisk ventilation och självdrag. Vi har kundreferenser gällande alla ventilationssystem.

Materialegenskaper

FuranFlex och VentilFlex möjliggör att antalet håltagningar hålls på minimum och att kanalarean nästan helt kan behållas. Kompositmaterialet är lätt till vikten, vilket underlättar installationen. Det är starkt och har god isolerförmånga samt har mycket bra förmåga att stå emot höga temperaturer och bränder. Det spelar ingen roll vilket material de befintliga kanalerna består av. FuranFlex och VentilFlex kan installeras i alla kanaler, även kanaler av eternit.

VentilFlex
VentilFlex®
Ventilflex RKV
VentilFlex® RKV
FuranFlex
FuranFlex®
TG 1217TG 1216TG 0235
Täthetsklass D enligt
SS EN 12237
Täthetsklass D enligt
SS EN 12237
Täthetsklass D enligt
SS EN 12237
Brandklassificering
B-s1,d0
Brandklassificering
A2-s1,d0
Brandklassificering
B-s1,d0
Klass EI 15 enligt
EN 13501-3
Klass EI 60 enligt
EN 13501-3

Typgodkännanden och miljöcertifieringar

FuranFlex och VentilFlex är typgodkända av Kiwa Sverige. Produkterna är även bedömda av SundaHus, som givit dem högsta bedömningsklass, A.

FuranFlex och VentilFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Furanflex och ventilflex har bedömts av byggvarubedömningen och fått bedömningen rekommenderas.

Furanflex och ventilflex finns också med i byggkatalogen. Klicka här för att läsa om produkterna i byggkatalogen.

SundaHus         BASTA

Byggvarubedömningen

Kanaltätning folder skärmdump

Ladda ner vår broschyr om kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex >