Till Matterhorns topp

Vi kunde ha tätat en kanal till berget Matterhorns topp, men istället stannade vi kvar i göteborg!

Under ett års tid har renoveringarna pågått hos BRF Göteborgshus 20 för att bli klara innan semestern 2017. En knapp halvmil foder har gått åt för att täta kanalerna till lägenheter och allmänna utrymmen.

Det är alltid roligt att slå rekord och detta är det största enskilda projekt vi genomfört till dags dato. Roligare ändå är att projektet överträffade tidplanen och blev klart innan utsatt datum, och detta utan en enda besiktningsanmärkning på kanaltätningen!

Nu kan föreningen andas ut, och in, då radonet inte längre överstiger gränsvärdet längre!