Om oss

IMG_20130920_081609

En idé som blev ett omtyckt företag

Tänk om det fanns ett smidigt sätt att täta ventilationskanalerna utan att behöva riva väggar, utföra kostsamma saneringar och evakuera lägenheterna.

Kanaltätning i Göteborg AB började som en idé mellan Lars och Ulf, som sedan tog idén vidare till Andreas och Tony.

Två klara besked

Lång erfarenhet av ventilationsrenoveringar gav två klara besked. Det hjälper inte att åtgärda fläktarna i fastigheten om ventilationskanalerna läcker och det är sällan ett bra alternativ att byta ut de gamla kanalerna. Alternativ utforskades och slutligen föll valet på FuranFlex, ett infodringsmaterial av komposit som installeras i de läckande ventilationskanalerna. Genom installation invändigt i de befintliga kanalerna undveks kostsamma ombyggnader och saneringar, och gensvaret hos fastighetsägare var stort.

Kompetenta installatörer

De första jobben trillade in redan innan det fanns en firma och nu var det bara till att försöka hitta kompetenta installatörer. I augusti 2012 stod där tre personer redo att skrida till verket med allmännyttan på Hisningen som första projekt. Det var alltså så det började, och sedan dess har det gått fort, nu är det 6 installatörer i gång och kunskapen om metoden har spridit sig. Installationer har inte bara utförts i Göteborg utan även i Halmstad, Borås och Falköping!

Växande efterfrågan på våra tjänster

Intresset för att täta fastigheters kanaler har inte bara att göra med minskad energiförbrukning och förbättrat inomhusklimat. Det är också en förutsättning för att kunna återvinna värmen i luften. Denna typ av energiåtervinning är något som planeras för renoveringarna av miljonprogrammen där en minskning av energiförbrukningen är ett måste för att Sverige ska klara klimatmålen. Även i fastigheter med förhöjda radonvärden krävs täta kanaler för att kunna ventilera ut den radioaktiva gasen och skapa hälsosamma lägenheter för de boende.

Det är inom dessa områden vi tror att framtiden för vårt företag ligger, och med tanke på det stora antal fastigheter som har läckande ventilationskanaler finns det goda möjligheter till fortsatt expansion.

Med detta i åtanke ser vi framtiden an med tillförsikt!

Med vänlig hälsning,

Lars Strahl, VD