Tätning av ventilationskanaler

DSC_0296

Vi tätar dina ventilationskanaler

Otäta ventilationskanaler medför besvär och hälsorisker för de boende och försämrad driftsekonomi i fastigheten. Kanaltätning i Göteborg AB tätar dina ventilationskanaler med samma slutresultat som om du installerat nya kanaler.

Omkring 80 % av Sveriges flerfamiljshus har ventilationskanaler som läcker (förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014). Hus byggda före 1990 är särskilt drabbade. Föroreningar och lukter sprids mellan lägenheterna och fläktarna måste gå på högvarv vilket leder till förhöjda driftskostnader.

När ska man täta ventilationskanalerna?

Problematiken med läckande ventilationskanaler kan variera mellan olika fastigheter. Men några saker är mycket vanliga: höga energikostnader, fläktbuller, lukter som sprids mellan lägenheterna samt dålig boendehälsa, vilket kan föreligga även om de boende inte märker det.

Andra vanliga orsaker till att kanalerna bör tätas (klicka på länkarna nedan för att läsa mer):

Vi installerar FuranFlex och VentilFlex

Kanaltätning i Göteborg AB är certifierade att installera FuranFlex och VentilFlex. Dessa två infodringsmaterial är omsorgsfullt testade och har alla typgodkännanden. Vår bedömning är att det inte finns någon annan lösning för relining som kan mäta sig med FuranFlex och VentilFlex.

Mer om FuranFlex och VentilFlex >