Dokumentering, Lokalisering, Adressering

PHOTO_20130815_125305

Vi dokumenterar alla slags ventilationssystem

Många gånger kan det vara svårt att veta skicket på ventilationen i en fastighet. Ibland saknas ritningar, ibland finns ingen dokumentation alls.

Kanaltätning i Göteborg AB utför dokumentering av alla typer av ventilationssystem och skorstenar. Inför kanalrenoveringar och kanalrensningar brukar vi lokalisera alla aktiva kanaler och videofilma dessa.

Denna dokumentation ligger sedan till grund för vad som kan behöva åtgärdas samt är ett mycket bra underlag när anbud på renoveringar ska tas in. De som lämnar anbud brukar efterfråga ritningar över skorstenar med adressering av aktiva kanaler, videofilmning invändigt av kanaler och rapporter på stopp, ras och liknande felaktigheter.