Energiåtervinning / FTX

DSC_0324

FTX kräver täta ventilationskanaler

Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar byter till ett FTX-system. Detta är ofta ett bra beslut, men ofta glömmer man att FTX kräver täta ventilationskanaler för att fungera optimalt.

Ett så kallat FTX-aggregat är ett fläktsystem för till- och frånluft. FTX-aggregatet återvinner en stor del av den energi som annars går förlorad när uppvärmd luft ventileras ut från fastigheter. Tilluften (fräsch luft in i lägenheterna) får sin värme från frånluften (luften som ventileras ut ur lägenheterna).

Ett FTX-system kan drastiskt minska uppvärmningskostnaderna i huset och dessutom upplevs ofta inomhusklimatet som mer behagligt då lägenheter förses med varm tilluft snarare än traditionell friskluft som tas genom ytterväggen.

Hög verkningsgrad om kanalerna är täta

Verkningsgraden ligger ofta runt 75-85 %, men en förutsättning för denna höga verkningsgrad är att ventilationskanalerna i huset är täta. Vid otäta kanaler uteblir en stor del av energibesparingarna, ibland så pass mycket att det inte längre är kostnadseffektivt att försöka återvinna energin i från luften.

Kanaltätning i Göteborg AB tätar dina ventilationskanaler så att du får maximal effekt av din FTX-satsning.