Eternitkanaler

DSC_0154

Säker tätning av eternitkanaler

I många äldre fastigheter är ventilationskanalerna tillverkade av eternit. Flertalet av dessa kanaler läcker och är i behov av att tätas.

Vi på Kanaltätning i Göteborg AB utför säker och kostnadseffektiv tätning av eternitkanaler. Infodringsmaterialen FuranFlex och VentilFlex installeras i de läckande eternitkanalerna och bildar en ny ventilationskanal med så gott som bibehållen area. Den nya kanalen kan rensas med konventionella metoder eftersom eterniten blir helt utskild från ventilationssystemet.

Eternit och cancer

Eternit innehåller asbest som är cancerframkallande. Om eternit sönderdelas bildas cancerframkallande asbestavfall. Ingen hälsorisk föreligger så länge eternit inte sönderdelas.

Kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex gör att eterniten, helt eller delvis, kan vara kvar i fastigheten. Den riskerar inte att sönderdelas och den utesluts ur ventilationen. Alternativet hade varit att sanera all eternit och sedan installera nya ventilationskanaler.

Resultatet hade blivit detsamma, säker och välfungerande ventilationen, men kostnadsbilden skiljer sig väsentligt.

Läs artikeln där Kanaltätning i Göteborgs VD, Lars Strahl, intervjuas om eternitkanaler. >