Fläktbuller & energikostnader

DSC_1163

Forcerande fläktar i lägenheter

Många vill ha en köksfläkt som suger upp matoset och för bort detta från lägenheten. Dock är det på många håll inte tillåtet eller möjligt att ha en sådan fläkt monterad.

Den vanliga anledningen är att ventilationskanalerna inte är täta nog för att klara av en fläkt som ”trycker på” nedifrån lägenheten. Följden blir att matoset hittar sin väg ut genom skorstenar och kanaler och in till grannar och andra utrymmen. Detta orsaker inte bara problem med doftspridning utan kan också vara ett brandriskproblem. Om kanalen däremot tätas är det inte några problem att montera en fläkt som evakuerar matoset.