Installation / Relining

DSC_1094

Så genomförs relining av ventilationskanaler

Vi fodrar in ventilationskanalerna med FuranFlex och VentilFlex. Dessa infodringsmaterial består av specialutvecklad komposit och ser innan installation ut ungefär som en brandslang.

Se filmen som visar hur installationen går till!

FuranFlex och VentilFlex blåses upp med vattenånga och formar sig efter den ursprungliga kanalen. Resultatet blir en fullständigt tät kanal med så gott som bibehållen kanalarea. Metoden brukar även kallas relining.

Åtkomst från lägenhet och skorsten/tak

För att kunna täta ventilationen med ett infodringsmaterial krävs åtkomst i båda ändar av ventilationskanalen. Detta sker vanligtvis i lägenheten samt på vind eller i skorsten ovan tak.

FuranFlex och VentilFlex förs ned i ventilationskanalen och dras hela dess sträckning. När infodringsmaterialet är på plats blåses det upp med vattenånga för att sedan forma sig efter den befintliga ventilationskanalen. FuranFlex och VentilFlex härdas och har nu bildat en fullständigt tät ventilationskanal.

Kompositmaterial med unika egenskaper

Det som gör att infodringsmaterialet kan forma sig så väl efter den ursprungliga kanalen är att kompositen som det består av blir mycket mjuk när den värms upp av vattenångan. Plasten i kompositen uppnår ett termoplastiskt tillstånd som möjliggör fullständig anpassning till dimensionerna i ventilationskanalen. Efter en stund av uppvärmning polymeriserar plasten, vilket är vad som gör den hård. Denna process är slutgiltig: när kompositmaterialet väl blivit hårt går det inte att göra mjukt igen.

Resultatet är en ny kanal inuti den gamla som följer den ursprungliga kanalens dimensioner och vindlingar. Denna nya kanal ligger så tätt inpå den gamla att det nära nog inte sker någon dimensionsminskning alls.

Montering av fläktar

När infodringsmaterialet sedan härdats monteras anslutningar till fläktar. Då FuranFlex och VentilFlex kan härdas med detaljer på blir anslutningar mot exempelvis spirokanal mycket enkla att göra och garanterat täta.

Minimal påverkan på de boendes vardag

Installationen i en lägenhet påbörjas vanligen på morgonen och är färdig samma eftermiddag. Ingreppet i de boendes vardag är minimalt, vilket visat sig vara en viktig konkurrensfördel. Kanaltätning i Göteborg AB har också åtskilliga gånger fått beröm för sitt professionella och trevliga bemötande gentemot de boende.

Läs mer om FuranFlex och VentilFlex >