Mer än 30 länder!

FuranFlex och VentilFlex installeras på allt fler platser, bland annat i New York, USA. Fastighetsägaren får en lösning med samma slutresultat som installation av nya ventilationskanaler. Den stora skillnaden ligger i att kanaltätning med FuranFlex och VentilFlex innebär en avsevärt lägre kostnad.